bild1
bild2
bild3
bild4
AB RATES
Anläggning med fjäder,
konstant
Pneumatisk anläggning
med fjäderretur
Pneumatisk anläggning,
konstant under lufttryck
Fjäderanläggning
via hydraulik