Hydraulikcylinder

Katalog

Benämning

PDF filer

HJÄLP MED ALLMÄN CYLINDERBERÄKNING

Hydrocylinder

B 1.2811
Hydrocylinder utan ändlägesdämpning kort design. Max 200 bar
pdfpdf
B 1.282
Hydrocylinder med valfri ändlägesdämpning DV. Max 200 bar
pdfpdf

Univeralcylinder Djupspänn-Blockcylinder

B 1.309
Universalcylinder med utvändig gänga EV och DV. Max 500bar
pdfpdf
B 1.310
Universalspänncylinder EV med fjäderretur, max 200/500 bar
pdfpdf
B 1.311
Universalcylinder DV max 400 bar
pdfpdf
B 1.372
Djupspänn- Blockcylinder EV med fjäderretur max 500 bar
pdfpdf

Inskruvcylinder

B 1.4301
Inskruvcylinder EV mit fjärderretur, med avstrykare, kort design max 500bar
pdfpdf
INSKRUVCYLINDER EV - ÖVERSIKT OCH SPÄNNKRAFT
B 1.458
Inskruvcylinder EV med fjäderretur max 160/500 bar
pdfpdf
INSKRUVCYLINDER B1.458 EV - ÖVERSIKT OCH SPÄNNKRAFT
B 1.459
Inskruvcylinder EV med fjäderretur, med avstrykare max 160/500bar
pdfpdf
INSKRUVCYLINDER B1.459 EV - ÖVERSIKT OCH SPÄNNKRAFT
B 1.460
Inskruvcylinder EV med fjäderretur max 500bar
pdfpdf
INSKRUVCYLINDER PLUNGER B1.460 EV - ÖVERSIKT OCH SPÄNNKRAFT
B 1.461
Inskruvcylinder EV med fjäderetur och dubbelavstrykare max 500 bar
pdfpdf
INSKRUVCYLINDER PLUNGER B1.461 EV - ÖVERSIKT OCH SPÄNNKRAFT
B 1.462
Inbyggnadskolv EV med fjäderretur max 250bar
pdfpdf
B 1.464
Inskruvcylinder EV kort slaglängd, fjäderretur max 500 bar
pdfpdf
B 1.470
Inkruvcylinder DV, max 500bar
pdfpdf

Hålspännelement Klämcylinder Fjäderspänncylinder

B 1.480
Hydro-inskruvspännmodul EV, DV, med vridsäkring 500 bar
pdfpdf
B 1.481
Hålspännelement DV med/utan centrering, spänndiameter 16-46mm max 350-500 bar
pdfpdf
B 1.4841
Hålspännelement DV blockutförande utan centrering, dragande Ø7,8-17,7 mm max 250 bar
pdfpdf
B 1.4842
Hålspännelement DV flänsutförande, utan centrering, dragande Ø7,8-17,7 mm max 250 bar
pdfpdf
B 1.4843
Hålspännelement DV insticksutförande, utan centrering, dragande Ø7,8-17,7 mm max 250 bar
pdfpdf
B 1.485
Hålspännelement DV, excentrinskt blockutförande, med/utan centrering, dragande Ø6,6-13,8 mm max 250 bar
pdfpdf
B 1.490
Klämcylinder EV utan fjäderretur, max 500bar
pdfpdf
B 1.494
Fjäderspänncylinder dragande hydraulisk retur 250-320bar
pdfpdf
PROGRAMÖVERSIKT BLOCKCYLINDER

Blockcylinder

B 1.5091
Blockcylinder EV med eller utan fjäderretur max 500 bar
pdfpdf
BLOCKCYLINDER EV - ÖVERSIKT OCH SPÄNNKRAFT
BLOCKCYLINDER EV, HJÄLP MED ALLMÄN CYLINDERBERÄKNING
B 1.5094
Blockcylinder DV Max 500 bar
pdfpdf
BLOCKCYLINDER DV - ÖVERSIKT OCH SPÄNNKRAFT
B 1.5100
Blockcylinder S DV 250 och 500 bar. Använd som stanscylinder max 250 bar
pdfpdf
B 1.520
Blockcylinder för ändlägeskontroll DV, Max 500 bar
pdfpdf
B 1.530
Blockcylinder DV med justerbar dämpning,ändlägeskontroll max 500 bar
pdfpdf
B 1.5401
Inbyggnadselement, kolv och bussning komplett med packningar för Blockcylinder DV max 500 bar
pdfpdf
B 1.542
Blockcylinder, Kolvstång med utvändig gänga DV Max 500 bar
pdfpdf
B 1.552
Blockcylinder DV med genomgående kolvstång för positionskontroll, Max 500 bar
pdfpdf
B 1.553
Blockcylinder DV med bronshus för ställbara magnetsensorer, Max 500 bar
pdfpdf
B 1.554
Blockcylinder DV med Aluminiumhus för ställbara magnetsensorer, Max 350 bar
pdfpdf
B 1.560
Blockcylinder DV vridstyv kolv, aluminiumhus för ställbara magnetsensorer, Max 350 bar
pdfpdf
B 1.5601
Inbyggnadselement DV vridstyv kolv, bussningar komplett med tätningar Max 350 bar
pdfpdf
B 1.570
Dragcylinder EV fjäderretur, max 500 bar
pdfpdf
B 1.590
Hydro-Blockcylinder DV cylinderrörutförande, max 250 bar
pdfpdf

Positionsflexibla element

B 1.711
Hydro-Cylinder med klämkolv EV med fjäderretur, max 500 bar
pdfpdf
B 1.730
Spänn och stödelement DV, max 300 bar
pdfpdf
B 1.732
Positionsflexibel spännare DV separat låsanslutning max 250 bar
pdfpdf
B 1.733
Positionsflexibel spännklove DV separat låsanslutning, med valfri positionskontroll, max 250 bar
pdfpdf
POSITIONSFLEXIBEL FASTSPÄNNING (PRINCIPER)

Blockcylinder med styrhus RM minicylinder RS cylinder

B 1.738
Blockcylinder med styrhus DV dragande max 350 bar tryckade, max 500 bar
pdfpdf
BLOCKCYLINDER MED FÖRSTÄRKT STYRNING
B 1.7384
RM minicylinder DV valfri positionskontroll max 500 bar
pdfpdf
B 1.7385
RS cylinder DV med 4 styrpelare max 250 bar
pdfpdf

Hålkolvcylinder

B 1.7441
Hålkolvcylinder EV och DV med invändig gänga max 500 bar
pdfpdf
HÅLKOLVCYLINDER - ÖVERSIKT OCH SPÄNNKRAFT

Spännklove Hävarmspännare Kompaktspännare

B 1.8231
Spännklove DV max 500 bar
pdfpdf
B 1.8233
Blockspännklove DV med/utan självlåsning max70/100bar
pdfpdf
B 1.8241
Länkspännklove DV med valfri positionskontroll max 500 bar
pdfpdf
B 1.8242
Länkspännklove DV kompaktutförande med valfri positionskontroll max 350 bar
pdfpdf
B 1.825
Hävarmspännare DV max 200 bar
pdfpdf
B 1.8251
Hävarmspännare DV med metallavstrykarkant med valfri positionskontroll max 250 bar
pdfpdf
B 1.8252
Mini-hävarmspännare DV med metallavstrykarkant max 250 bar
pdfpdf
B 1.8262
Mini-hävarmspännare DV med metallavstrykarkant max 70 bar
pdfpdf
B 1.8268
Hävarmspänner DV med Banjoventil, metallavstrykarkant, med valfri postitionskontroll max 70 bar
pdfpdf
B 1.827
Kompaktspännare DV Instickutförande, pneumatisk postitionskontroll max 250 bar
pdfpdf
B 1.8271
Mini-kompaktspännare DV Instickutförande, spännkraft 1,3kN max 200 bar
pdfpdf
B 1.828
Kompaktspännare DV Flänsutförande, pneumatisk spännkontroll Max 250 bar
pdfpdf
B 1.829
Inbyggnads-hävarmsspännare (platt) EV och DV med pneumatisk positionskontroll Max 250 bar
pdfpdf

Svängspänncylinder

B 1.8310
Elektrisk-svängspänncylinder fläns uppe, positions- och spännkraftskontroll likström 24V, minimal energiförbrukning
pdfpdf
B 1.848
Mini-svängspännare DV med robust svängmekanik, inskruvutförande Max 150 bar
pdfpdf
B 1.849
Kompakt-svängspänncylinder EV fläns under/över och inskruvutförande Max 350 bar
pdfpdf
B 1.8491
Kompakt-svängspänncylinder DV med robust svängmekanik, fläns under/över och inskruvutförande max 350 bar
pdfpdf
B 1.8500
Svängspänncylinder DV med robust svängmekanik, fläns uppe. med valfri positionskontroll max 70 bar
pdfpdf
B 1.8510
Svängspänncylinder DV med robust svängmekanik, fläns uppe med valfri positionskontroll max 120 bar
pdfpdf
B 1.852
Svängspänncylinder DV med robust svängmekanik, instickutförande valfri positionskontroll max 350 bar
pdfpdf
B 1.853
Svängspänncylinder DV med robust svänmekanik, fläns uppe valfri positionskontroll max 350 bar
pdfpdf
B 1.854
Svängspänncylinder DV med robust svängmekanik, fläns under valfri positionskontroll max 350 bar
pdfpdf
SVÄNGSPÄNNARE B1.852 - FÖRDELAR
B 1.880
Svängspänncylinder EV och DV med överlastningsskydd, flans uppe max 500bar
pdfpdf
MASKINSTYRNING AV SPÄNNFIXTUR
B 1.8801
Svängspänncylinder DV med förstärkt svängmekanik, fläns uppe. valfri postionskontroll max 500 bar
pdfpdf
B 1.8802
Svängspänncylinder DV med förstärkt svängmekanik, fläns uppe, valfri positionskontroll, pendelöga/bygel max 500 / 160 bar
pdfpdf
B 1.8803
Svänspänncylinder DV med överlastningsskydd, instickutförande max 500 bar
pdfpdf
B 1.8805
Svängspänncylinder DV med kolvstångsklämning, fläns uppe, förstärkt svängmekanik, valfri positionskontroll max 250 bar
pdfpdf
B 1.8806
Svängspänncylinder DV utan vridslag, fläns uppe, förstärkt svängmekanik, valfri positionskontroll Max 350 bar
pdfpdf
SVÄNGSPÄNNARE UTAN AXIELLT SVÄNGSLAG
SVÄNGSPÄNNARE UTAN AXIELLT SVÄNGSLAG
B 1.881
Svängspänncylinder DV och EV med överlastningsskydd, fläns uppe och gängutförande Max 500 bar
pdfpdf
ÖVERLASTNINGSKYDD?!
B 1.8811
Svängspänncylinder DV med förstärkt svängmekanik, fläns under valfri positionskontroll, max 500 bar
pdfpdf
B 1.8812
Svängspänncylinder DV med förstärkt svängmekanik, fläns under valfri positionskontroll, pendelöga/bygel Max 500/160bar
pdfpdf
B 1.890
Svängspänncylinder DV med överlastningsskydd, blockutförande max 500 bar
pdfpdf
B 1.891
Svängspänncylinder EV och DV med överlastningsskydd, max 500 bar
pdfpdf
B 1.892
Svängspänncylinder EV och DV med överlastningsskydd, inskruvutförande max 500 bar
pdfpdf
B 1.8921
Svängspänncylinder DV med förstärkt svängmekanik, inskruvutförande, valfri positionskontroll, max 500 bar
pdfpdf
HUR FUNGERAR ETT STÖDELEMENT, inskruvsmodell

Stödelement

B 1.900
Stödelement EV utkörd i nolläge, stödkolv fjäderbelastad max 500 bar
pdfpdf
B 1.910
Stödelement EV fjäderretur,hydraulisk utkörning, stödkolv fjäderbelastad max 500 bar
pdfpdf
B 1.911
Stödelement DV hydraulisk utkörning, stödkolv fjäderbelastad max 500 bar
pdfpdf
B 1.914
Stödelement EV fjäderretur,hydraulisk utkörning, stödkolv fjäderbelastad max 500 bar
pdfpdf
B 1.921
Stödelement EV Appliceras med fjäderkraft respektive lufttryck max 500 bar
pdfpdf
B 1.930
Stödelement DV självlåsning med pnuematisk positionskontroll 3 storlekar, 2 funktionstyper Max 500/400 bar
pdfpdf
B 1.940
Inskruv-stödelement max 500 bar
pdfpdf
B 1.9401
Inskruv-stödelement EV M30x1,5, metallavstrykarkant, 2 storlekar, 3 funktionstyper max 500 bar
pdfpdf
B 1.9402
Inskruv-stödelement DV M30x1,5, metallavstrykarkant, 4 storlekar, max 500 bar
pdfpdf
B 1.9405
Inskruv-stödelement EV M26x1,5 med metallavstrykarkant, 3 funktionstyper Max 350 bar
pdfpdf
B 1.942
Inskruv-stödelement EV M40x1,5 med metallavstrykarkant, max 500 bar
pdfpdf
B 1.943
Inskruv-stödelement EV 3 funktionstyper, metallavstrykarkant, valfri anläggningskontroll max 500 bar
pdfpdf
B 1.944
Inskruv-stödelement DV metallavstrykarkant, valfri anläggningskontroll max 500 bar
pdfpdf
B 1.9470
Inskruv-stödelement EV metallavstrykarkant, max 70 bar
pdfpdf
B 1.9471
Inskruv-stödelement DV metallavstrykarkant max 70 bar
pdfpdf
B 1.9472
Inskruv-stödelement EV och DV metallavstrykarkant, axellängd 20-100mm max 70 bar
pdfpdf
B 1.950
Inskruv-stödelement max 500 bar
pdfpdf
B 1.9501
Inskruv-stödelement EV metallavstrykarkant, 3 storlekar, 3funktionstyper max 500 bar
pdfpdf
B 1.9503
Stödelement EV flänsutförande uppe, med metallavstrykarkant, 3 storlekar 3 funktionstyper max 500 bar
pdfpdf