Hydraulikventiler

Katalog

Benämning

PDF filer

Ventiler

C 2.320
Sätesventil NW4 handmanöver, max 500 bar
pdfpdf
C 2.340
Sätesventil NW4 mekanisk manöver max 500 bar
pdfpdf
C 2.345
Sätesventilkombination NW4 handmanöver, DV och EV max 500 bar
pdfpdf
C 2.360
Sätesventil NW4 elektrisk manöver, med adapter för apparatuttag max 500 bar (350 bar)
pdfpdf
SÄTESVENTIL - SÅ FUNGERAR DET
C 2.530
Sätesventil NW6 max 315 bar
pdfpdf
C 2.531
Sätesventil NW10 max 315 bar
pdfpdf
C 2.940
Högtryck-avstängningventil Stryp-backventil
pdfpdf
C 2.9501
Styrp-banjokoppling G1/4 inställbar max 500 bar
pdfpdf
C 2.9511
Backventil, hydraulisk styrd med/utan tryckreducering, rörgängad utförande max 500 bar
pdfpdf
C 2.9512
Backventil, hydraulisk styrd med/utan tryckreducering, flänsutförande max 500 bar
pdfpdf
C 2.952
Tryckbegränsningsventil Tryckregleringsventil med backventil
pdfpdf
INTERN TRYCKREDUCERING MASKINSTYRD (mekanisk)
C 2.9532
Tryckreglerings - sätesventil, max p 500 bar
TVÅ OLIKA TRYCKOMRÅDEN - HUR GÖR MAN?
C 2.9533
Tryckregleringsventil Sätesventil utan övertryckfunktion max 500 bar
pdfpdf
C 2.954
Sekvensventil NW4 med backventil, max 500 bar
pdfpdf
ATT ANVÄNDA ALTERNATIVA SEKVENSVENTILKOMBINATIONER
C 2.9546
Sekvensventil NW5 med inställbar tidsföljd max 250 bar
pdfpdf
C 2.960
Ventilmodulkombination max 250 bar
pdfpdf